Kasy fiskalne zory

Tłumacze zazwyczaj dokonują przekładów wypowiedzi z języka obcego na język domowy i chociaż wybrani z nich znają drugi język na końcu dobrze, by móc mieszać z języka ojczystego. Niekiedy w trakcie większych konferencji bądź spotkań biznesowych może się zdarzyć, iż tłumacze nie reprezentują wszystkich niezbędnych kombinacji językowych. Sytuacja taka że tworzyć przykładowo miejsce, kiedy niemiecki tłumacz przekłada wypowiedź niemieckiego prelegenta na angielski, zaś tłumacz języka angielskiego dopiero po wykonuje tłumaczenie mowy na język zrozumiały dla pozostałych uczestników wydarzenia. Istnieje zatem forma określana często mianem relay, czyli tłumaczenie pośrednie przez inny język obcy.

Pod nazwą pivot rozumiany jest tłumacz współuczestniczący w omawianej procedurze, który przekłada dla innych tłumaczy artykuł na język dostępny dla nowych tłumaczy symultanicznych. Tacy tłumacze posiadają uprawnienia do manewru znanego pod terminem retour, a to tłumaczenia z języka ojczystego na obecni język aktywny. Jeżeli mniej popularnym językiem jako biernym włada zaledwie pewien albo dwóch tłumaczy, to wynoszą oni z omawianego języka na prosty język aktywny, który wykonywa wtedy jako pivot dla pozostałych tłumaczy z różnych kabin. Dzięki stosowaniu techniki tłumaczenia pośredniego możliwe są konferencje przy ograniczonej liczbie kombinacji językowych i pozwoli zaoszczędzić środki pieniężne.

Green Barley PlusGreen Barley Plus pilules amincissantes à l'extrait d'orge vert

Wadami metody relay jest natomiast zwiększone ryzyko popełnienia błędu przy szkoleniu z kolejnego tłumaczenia i znacząca różnica w okresie pomiędzy wystąpieniem mówcy a chwilą usłyszenia ostatecznego tłumaczenia przez klientów. Eksperci z biur tłumaczy w Stolicy zauważają, że potrafi więc być bardzo uciążliwe zwłaszcza, kiedy podczas przemówienia prelegent coś prezentuje bądź prowadzi. Przez to pojawia się również niezamierzony efekt komiczny w postaci, gdy połowa widowni nagradza mówcę aplauzem, gdyż już usłyszała koniec wystąpienia, z zmiany druga połówka publiczności czyni tak to jedyne, aczkolwiek dopiero z opóźnieniem spowodowanym późniejszym odsłuchaniem tłumaczenia na bliski styl.