Kasa fiskalna nowy targ

Szybka pożyczka Ruda Śląska

Na miejscu Europy dochodzi rocznie do ponad dwóch tysięcy eksplozji substancji łatwopalnych, pyłów i gazów, które prowokują do dewastacji maszynerii, uszkodzeń mebla i domów, oraz nie rzadko jeszcze do utraty ludzkiego życia. Do wybuchu może wywołać powstanie atmosfery wybuchowej, będącej następstwem sytuacji, gdy mieszanina powietrza, gazów palnych, par bądź miałów jest tworzona, przetwarzana i gromadzona w obecności tlenu. Największe ryzyko atmosferą wybuchową zachodzi zawsze w biznesach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, stacjach uzdatniania wody oraz portach morskich oraz na lotniskach. Dyrektywa ATEX powstała jako dobrowolna reguła dla sprzętu sprzedawanego w Zgodzie Europejskiej, i używanego w gronie wrażliwym na niebezpieczeństwo eksplozji. Od daty zajścia w bycie dyrektywy ATEX całe tego gatunku urządzenia muszą korzystać certyfikat ATEX i być znane odpowiednim symbolem. Omawiana dyrektywa ATEX 94/9/EC nakazuje producentom obowiązek dostarczania sprzętu elektrycznego do postępowania w potencjalnie zagrożonej wybuchem sferze wyłącznie opatrzonych odpowiednim certyfikatem. Pracowników obejmuje natomiast dyrektywa ATEX 99/92/EC określająca wymogi poprawy BHP osób dokonujących w towarzystwie narażonym na eksplozję. Sama dyrektywa ATEX 94/9/WE jest zdatna do sprzętów posiadających swoje źródło zapłonu, ponieważ w ich przypadku jest ewentualność wyładowania elektrycznego, powstania elektryczności spokojnej i piękniejszych temperatur. Choć dyrektywa ATEX jest koniecznym rozporządzeniem, to wśród korzyści pochodzących z podporządkowania się temu dobrzy można nazwać:

zapewnienie bezpieczeństwa stanowiska pracy dla gości w biznesach przemysłowych, ograniczenie strat ekonomicznych powstałych wskutek ewentualnych awarii lub przestojów w pracy, zapewnienie wymaganej jakości urządzeń do obrotu handlowego na obszarze Unii Europejskiej, koordynacja służb zaufania oraz higieny pracy i jednostek dorosłych.