Dobry biznes na kryzys

Zapotrzebowanie na specjalne pieniądze systematycznie wzrasta. Ludzie mają potrzebę bycia, dają sobie dowolne charaktery i potrzebowania i planują je tworzyć. W sukcesie celów materialnych istnieje obecne o tyle większe, iż ich realizacja wymaga czasem dużo szerokich pokładów gotówki. Wszystko jedno czy istnieje wówczas remont, kupno mieszkania czy i wyjazd na wczasy z linią, odpowiedź zawsze będzie taka taż – są to istotne inwestycje.

Oczywiście, stronę z ludzi żyje zasadą, że będą w kształcie sobie na coś pozwolić tylko to, kiedy zaoszczędzą na to wygodna ilość gotówki. Jednak spójrzmy zasadzie w oczy: przy pensji 1200 złotych i miesięcznych wydatkach sięgających 1000 złotych bardzo mocno jest zaoszczędzić na odpowiednie przez nas towary. Jest także typ ludzi, jacy nie lubią czekać. Muszą mieć daną czynność praktycznie oczywiście w okresie, w jakim o tym pomyśleli. Również dla kobiet niezdecydowanych, jak także dla mężczyzn którzy nie są fizycznie w stanie zaoszczędzić wystarczającej dawce gotówki, z usługą przychodzą pożyczki i chwilówki.

Wybór pożyczek stanowi w nowym stanie rzeczy ogromny. Istnieją wtedy nie tylko pożyczki gotówkowe, a też kredyty samochodowe, hipoteczne, również szybkie pożyczki gotówkowe znane powszechnie jako chwilówki. Potrafią one wiele zasadniczych różnic, z jakich wszak nie wszyscy zdają sobie sprawę, a często zdarza się, że dokonują złych decyzji, które w ostateczności przyniosą kredytobiorcą o znacznie wiele kłopotów niż korzyści. Od czego zatem zacząć porównanie pożyczki i chwilówki?

Przede wszystkim od tego, że wciąż panuje w społeczeństwie zakorzeniona niechęć do kredytów zaciągniętych w bankach. Chodzą teorie, iż w bankach kredyty są o moc droższe, że niełatwo jest je osiągnąć, na podjęcie decyzji przez bank należy bardzo długo czekać. Dodatkowo część społeczeństwa odnosi przekonanie, że gdyby banki upadną, swoje pieniądze przepadną, a jeżeli będziemy stanowili kłopoty ze spłatą kredytu, to szczególną odpowiedzią banku na bliskie prośby będzie przerwanie umowy kredytowej i nasłanie na nas komornika.

Już na indywidualnym wstępie należy przekreślić wszystkie tego typu teorie. Oczywiście, po wstępnym zapoznaniu się z propozycjami banków i parabanków możemy odnieść wrażenie, że faktycznie, banki świadczą o wiele droższe kredyty. Jednak rzeczywistość, czyli prawda „zapisana drobnym druczkiem” pokazuje, iż sytuacja kształtuje się o moc inaczej. Przejdźmy więc do sprawie, czy do porównania banków oraz instytucji parabankowych czyli, innymi słowy, do zestawienia różnic pomiędzy pożyczkami gotówkowymi a chwilówkami.

Uregulowania prawne. Zaczynając od początku początków, należy zwrócić opinię na ostatnie, jakie regulacje prawne sterują obydwoma rodzajami pożyczek. Banki są więc regulowane przez prawo bankowe i Komisję Nadzoru Finansowego, która między innymi wymaga weryfikacji mężczyzn w BIK, aby upewnić się, czyli nie widnieją jako dłużnicy posiadający problem z cena zobowiązań. Chwilówki natomiast są regulowane jedynie umową cywilną dzięki której procedura przyznawania pożyczek jest o znacznie szybciej, skoro nie wymaga dostarczenia niezliczonej sum dokumentacji, przecież nie chroni nabywcę przed wszelkimi machinacjami firmy natomiast jej możliwego upadku. Limity kwoty i czasowe. Chwilówki, jak taż nazwa zresztą wskazuje, są pożyczkami przeznaczanymi na chwilę. Nazywa to, iż będziemy dzięki niej w okresie uzyskać niską kwotę pożyczki (od 50 złotych do jakiś 5000 złotych) na zły czas, zazwyczaj miesiąca. Oznaczać toż będzie, że po miesiącu będziemy zmuszeni oddać całość pożyczki obarczonej dodatkowymi kursami i oprocentowaniem, podczas jak w przypadku kredytu bankowego, (który w prawie nie oferuje niskich kwot pożyczek) spłata będzie podzielona na wygodne raty szukające nie tylko kilku miesięcy, ale jeszcze kilku lat. Dodatkowe koszty. Pobierając pożyczkę proponowaną przez parabanki, trzeba być stworzonym na specjalne koszty, których wielkość w zestawieniu z oprocentowaniem i kwotą pożyczki będą daleko przewyższać podjęte przez nas pieniądze. Innymi słowy, po otrzymaniu kredytu w banku będziemy zajmowali jego spłatę rozłożoną na odpowiednie, kilkumiesięczne lub kilkuletnie raty. Podczas kiedy w wypadku pożyczki poza bankiem będziemy zmuszeni oddać całość kwoty powiększonej o oprocentowanie w przeciągu miesiąca. Wszelkie próby przedłużenia okresu spłaty będą obarczone dodatkowymi kosztami, sięgającymi nawet kilku tysięcy złotych.

Różnice między bankami a parabankami jest wówczas dużo silna. Oczywiście, nie chcemy zniechęcać typów to przedsięwzięcia pożyczki ani w jednej, ani w różnej organizacji. Ale każdy potencjalny kredytobiorca powinien przede wszystkim zastanowić się, do czego potrzebne mu będą pieniądze zaś w jakim odcinku będzie w stanie poświęcić należności.